Na našej stránke sa dajú nájsť naozaj krásne a zaujímavé výrobky od rôznych predajcov. Medzi množstvom výrobkov vám ponúkame možnosť ukázať svoju tvorbu na titulnej stránke. Preto ponúkame pre vás predajcov viac sa zviditeľniť a to v sekcii Prezentácia predajcov čo je platená reklama, umiestnená na titulnej stránke, ktorá je najviac navštevovaná, zobrazovaná zákazníkmi.

V prezentácii na titulnej stránke je zobrazená vaša ikona, váš profil, preklik na celú tvorbu predajcu a jeho výrobky, alebo link na vašu webovú, alebo facebookovú stránku.

Okrem toho získate i pravidelnú propagáciu vašich výrobkov na titulnej stránke na sociálnych sieťach Facebooku a Instagrame.


Ukážka zobrazenie prezentácie na titulnej stránke

 


Cena za prezentáciu na titulnej stránke

  • cena za prenájom titulnej stránky a prezentácie je 10€ na jeden mesiac
  • maximálna doba prenájmu je 6 mesiacov, minimálna 1 mesiac

V prípade záujmu o prezentáciu na titulnej stránke vypíšte formulár, následne vás budeme kontaktovať

Do Predmetu napíšte INFO

Do správy napíšte počet mesiacov zobrazovania vašej prezentácie

Kontaktný Formulár